สภาพเศรษฐกิจของธุรกิจบริการด้านรถยนต์

สภาพเศรษฐกิจของธุรกิจบริการด้านรถยนต์

สภาพเศรษฐกิจปัจจุบัน ซึ่งมีแนวโน้มชะลอตัว ประกอบกับสถานการณ์การเมืองในประเทศ ทำให้ผู้ประกอบการไทยส่วนใหญ่กังวลไม่มั่นใจในการประกอบธุรกิจ ซึ่งภาวะดังกล่าวจะทำให้ผู้ประกอบการคิดมากในการลงทุน จนนำไปสู่การไม่ลงทุนเลย ซึ่งอาจกระทบต่อเศรษฐกิจรวมของประเทศหยุดการเติบโต เหมือนเช่นปี 2540 ดังนั้น จึงขอแนะว่า ในสถานการณ์เช่นนี้ ยังพอจะมีโอกาสประสบความสำเร็จในธุรกิจได้ โดยขอแบ่งการลงทุนเป็น 3 กลุ่ม คือ ขนาดเล็ก ลงทุนระดับหลักแสนบาท ขนาดกลาง ลงทุนเกือบล้านถึง 2 ล้านกว่าบาท และขนาดใหญ่ ลงทุนตั้งแต่ 3 ล้านบาทขึ้นไปสำหรับขนาดใหญ่ ส่วนตัวคิดว่า ควรจะชะลอการลงทุนไว้ก่อน เพราะการลงทุนสูงย่อมต้องการเวลาในการคืนทุนนาน ไม่เหมาะกับสถานการณ์เวลานี้ ซึ่งมีปัจจัยเสี่ยงมาก ดังนั้น ควรจะรอให้เศรษฐกิจกลับมาคึกคักกว่านี้ แล้วจึงค่อยตัดสินใจลงทุน ส่วนขนาดกลางนั้น พอจะมีโอกาส แต่ผู้ประกอบการต้องเลือกลงทุนในธุรกิจที่มีความพร้อม หรือมีความเสี่ยงต่ำ อาทิ หากจะซื้อแฟรนไชส์ ควรจะเลือกแบรนด์ที่เป็นเจ้าตลาด เป็นต้น

ขณะที่การลงทุนขนาดเล็ก เชื่อว่า จะเป็นโอกาสสำหรับผู้ประกอบการรายใหม่ หรือรายเล็กๆ มีช่องพลิกวิกฤตเป็นโอกาสได้ เหมือนกับช่วงวิกฤตปี 40 ที่แม้สภาพเศรษฐกิจทั่วไปจะแย่มาก แต่มีผู้ประกอบการจำนวนไม่น้อย สามารถประสบความสำเร็จขึ้นมาได้ โดยเลือกทำธุรกิจที่เน้นไอเดียสร้างสรรค์ มีจุดเด่น หรือมีความหลากหลายในตัวเอง ซึ่งธุรกิจประเภทนี้ ไม่ต้องการเงินลงทุนสูง อีกทั้ง สามารถปรับตัว และหาทางรอดไปตามสถานการณ์ผันผวนได้ดีธุรกิจที่จะเชื่อว่า ยังสามารถไปได้ดีในยุคเศรษฐกิจฝืด คือ ธุรกิจภาคบริการ ซึ่งสามารถพลิกแพลงได้สูง และคนมีความจำเป็นต้องใช้ ยกตัวอย่างเช่น ธุรกิจบริการเกี่ยวกับรถยนต์ ซึ่งปัจจุบันในประเทศไทยมีอัตราการใช้รถยนต์ประมาณ 1 ใน 3 ของจำนวนประชากร หรือมีรถยนต์ประมาณ 25 ล้านคัน ซึ่งถือเป็นตลาดที่ใหญ่มาก แต่ธุรกิจบริการรถยนต์ส่วนใหญ่ยังกระจุกตัวแค่ศูนย์บริการ ดังนั้น จึงมีช่องว่างอีกมากมายให้นำความรู้ มาเจาะช่องสร้างธุรกิจบริการเกี่ยวกับรถยนต์ นอกจากนี้ ธุรกิจที่น่าสนใจอื่นๆ คิดว่า เกี่ยวกับอาหาร และเครื่องดื่ม เพราะเป็น 1 ในปัจจัย 4 แต่ทั้งนี้ ต้องพลิกแพลงรูปแบบธุรกิจให้เกิดจุดเด่นเฉพาะตัว ไม่ว่าจะเมนูอาหาร สูตรอาหาร หรือการตกแต่งร้าน เป็นต้น รวมถึง เลือกลงทุนในระดับเล็ก และกลาง สามารถคืนทุนได้รวดเร็ว