อุตสาหกรรมยานยนต์ โอกาสการค้าการลงทุนระหว่างไทย เม็กซิโก

แม้ประเทศไทยและเม็กซิโกจะตั้งอยู่ห่างไกลกัน แต่ก็มีการค้าระหว่างกันที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน เนื่องจากทั้งไทยและเม็กซิโกต่างเป็นผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่ของโลก โดยเม็กซิโกถูกจัดอยู่ในอันดับ 8 และไทยในอันดับ 9 ของประเทศผู้ผลิตรถยนต์มากที่สุดในโลก ตั้งแต่ปี 2553 เป็นต้นมา อุตสาหกรรมรถยนต์ของเม็กซิโกมีการเติบโตอย่างรวดเร็วและมีแนวโน้มที่จะมีอัตราการเติบโตสูงขึ้นต่อไป โดยคาดว่าในอีก 2-3 ปี เม็กซิโกอาจแซงหน้าบราซิลขึ้นไปเป็นผู้ผลิตรถยนต์อันดับ 7 ของโลกได้

เม็กซิโกจึงเป็นอีกหนึ่งตลาดที่น่าสนใจสำหรับอุตสาหกรรมชิ้นส่วนรถยนต์ของไทย โดยสินค้าที่เม็กซิโกยังขาดแคลนและจำเป็นต้องนำเข้า อาทิ ชุดเกียร์ (Transmissions) เครื่องยนต์เชื้อเพลิง (Fuel engine) โครงรถยนต์ (Bodies) ระบบความปลอดภัย (Safety Systems) หัวฉีด (injectors) เซ็นเซอร์ (sensor) แผงควบคุม (dashboards) และลูกสูบ (pumps)

นอกจากนี้ เม็กซิโกยังต้องการการลงทุนในกระบวนการผลิต เช่น โรงงานปั๊ม (stamping) โรงหล่อ (foundry) โรงงานตีเหล็ก (forging) และโรงงานเครื่องจักรกล (machining) เป็นต้น แม้เม็กซิโกอาจมีภาพลักษณ์เชิงลบในแง่ความปลอดภัย แต่หลายพื้นที่ก็มีความปลอดภัยสูงและสามารถดึงดูดนักลงทุนจากญี่ปุ่น จีน และเกาหลีใต้ ให้เข้ามาตั้งโรงงานการผลิตได้เป็นจำนวนมากในช่วง 4-5 ปี ที่ผ่านมา โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคกลางของประเทศที่เรียกว่า “Bajio” ซึ่งมีบริษัท Indorama ของไทยตั้งอยู่ด้วยที่รัฐ Queretaro นอกจากนี้ จุดเด่นอื่นๆ ที่ดึงดูดให้ต่างชาติมาลงทุนที่เม็กซิโก อาทิ อัตราค่าแรงที่ยังต่ำอยู่ จำนวนข้อตกลงการค้าเสรีที่เม็กซิโกมีกับประเทศต่างๆ ทั่วโลกกว่า 44 ฉบับ และราคาพลังงานทั้งก๊าซธรรมชาติและไฟฟ้าที่อยู่ในระดับต่ำ เมื่อเทียบกับประเทศจีน โดยในอนาคตราคาพลังงานของเม็กซิโกน่าจะลดลงไปอีก จากการปฏิรูปด้านพลังงานซึ่งรัฐบาลเม็กซิโกกำลังดำเนินการอยู่เพื่อลดการผูกขาดของบริษัทรัฐวิสาหกิจในอุตสาหกรรม
น้ำมันและไฟฟ้า

โดยที่ในปัจจุบัน เม็กซิโกยังไม่มีท่าเรือขนาดใหญ่บนชายฝั่งแปซิฟิกทำให้สินค้าส่วนใหญ่จากประเทศไทยยังคงต้องส่งผ่านท่าเรือในสหรัฐอเมริกา จึงเป็นประเด็นที่จะต้องคำนึงถึงในการคำนวณต้นทุนสินค้า ตามสถิติการค้าระหว่างประเทศของกระทรวงพาณิชย์ปี 2556 เม็กซิโกเป็นคู่ค้าอันดับ 31 ของไทย มีมูลค่าการค้ารวมระหว่างกันคิดเป็น 2.6 พันล้านเหรียญสหรัฐ ในส่วนของอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนตั้งแต่ปี 2553 เป็นต้นมา มูลค่าการค้าเพิ่มขึ้นเกือบ 5 เท่า โดยในปีล่าสุด 2556 ไทยส่งออกรถยนต์และชิ้นส่วนไปเม็กซิโก 325 ล้านเหรียญสหรัฐ และนำเข้า 123.5 ล้านเหรียญสหรัฐ

ธุรกิจการพัฒนาอุตสาหกรรมด้านยานยนต์ที่กำลังก้าวหน้าขึ้นเรื่อยๆ

ประเทศไทยมีการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ และชิ้นส่วนมายาวนานกว่า 50 ปี จนกระทั่งประสบความสำเร็จในการก้าวสู่การเป็นฐานการผลิตของภูมิภาคเอเชียส่งผลให้ประเทศไทยเป็นผู้ผลิตรถยนต์อันดับ 10 ของโลกไปแล้วในขณะนี้


ทั้งนี้ รถยนต์ที่ผลิตในประเทศไทยส่งออกไปขายทั่วโลกมีตลาดใหญ่ที่สุดคือ เอเชีย คิดเป็นสัดส่วน 32% ของการส่งออกทั้งหมด ตามมาด้วยตะวันออกกลาง 26% ออสเตรเลีย และโอเชียเนีย 20% อเมริกาใต้ 12% ยุโรป 7% และแอฟริกาใต้ 3%

เมื่อพิจารณาโอกาส และความท้าทายของตลาดแต่ละภูมิภาค พบว่าในส่วนของตลาดเอเชียซึ่งเป็นตลาดใหญ่ของไทยยังคงมีโอกาสที่สินค้ายานยนต์ และชิ้นส่วนจะเติบโตได้อีกมาก โดยเฉพาะการเจาะตลาดในกลุ่มประเทศอาเซียน อาทิ สปป.ลาว มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ ซึ่งเป็นประเทศเพื่อนบ้านของไทย และกำลังมีการพัฒนา ด้านเศรษฐกิจ ประชาชนมีกำลังซื้อสูงขึ้น และมีความต้องการใช้รถยนต์มากขึ้น ทั้งยังเป็นกลุ่มประเทศที่มีความร่วมมือทางเศรษฐกิจต่อกันทำให้อุปสรรคด้านการค้าต่ำ เอื้อต่อการค้าระหว่างประเทศด้วยในตลาดยุโรป สินค้ากลุ่มรถยนต์ อุปกรณ์ และส่วนประกอบมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง เช่นกัน โดยสินค้าที่ค่อนข้างโดดเด่น ได้แก่ รถปิคอัพ และรถบรรทุก ซึ่งเป็นที่ต้องการในตลาดตุรกี และไทยมีส่วนแบ่งการตลาดในประเทศนี้อยู่ที่ 1.35% นอกจากนี้ ไทยยังมีการส่งออกรถยนต์ รถจักรยานยนต์ อุปกรณ์ และชิ้นส่วน รวมถึงยางรถยนต์เข้าไปยังอังกฤษ นอร์เวย์ เอสโตเนีย สโลวีเนีย ฯลฯ อีกด้วย

สำหรับตลาดในภูมิภาคแอฟริกา ไทยมีการส่งออกรถยนต์ไปจำหน่ายในประเทศแอฟริกาใต้คิดเป็นมูลค่าราว 200 ล้านดอลลาร์ต่อปี และมีโอกาสที่จะขยายตัวได้มากขึ้นอีก เนื่องจากแอฟริกาใต้เป็นประเทศที่มีเศรษฐกิจใหญ่ และมั่นคงเป็นศูนย์กลางการคมนาคม และการลงทุน ทำให้เศรษฐกิจขยายตัวอย่างรวดเร็ว ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น ต้องการซื้อรถยนต์ส่วนบุคคลเพิ่มขึ้น เพราะถือเป็นเครื่องบ่งฐานะทางสังคมของผู้คน โดยเฉพาะรถยนต์ประเภทขับเคลื่อนสี่ล้อ และรถกระบะ ทำให้มีความต้องการใช้ชิ้นส่วนยานยนต์ในการซ่อมบำรุงเพิ่มขึ้นตามไปด้วย

สำหรับประเทศออสเตรเลียนั้น ถือเป็นอีกหนึ่งตลาดที่สำคัญของไทย โดยปัจจุบันไทยมียอดส่งออกรถยนต์ และส่วนประกอบไปยังออสเตรเลียคิดเป็นมูลค่ากว่า 1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ และคาดว่าจะมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องไม่ต่ำกว่า 5% ต่อปี แม้จะมีคู่แข่งสำคัญอย่างญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา และเยอรมนีก็ตาม

ธุรกิจรถยนต์ในปัจจุบันเป็นที่ต้องการของตลาดอย่างมาก

ธุรกิจรถยนต์ในปัจจุบันเป็นที่ต้องการของตลาดอย่างมาก

ความต้องการของสินค้าในกลุ่มประดับยนต์ นั้นมีอยู่อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้เพราะการเติบโตขึ้นของอุตสาหกรรมรถยนต์ ที่มีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมต่าง ๆ ซึ่ง เป็นผลมาจากการที่ค่ายรถยนต์ต่าง ๆ จัดกิจกรรมทางการตลาดเพื่อกระตุ้นยอดขาย อย่างไรก็ตาม อุตสาหกรรมนี้มีการแข่งขันที่ค่อนข้างรุนแรง เนื่องจากสินค้าของผู้ขายแต่ละรายไม่มีความแตกต่างกัน รวมทั้งการที่ค่ายรถยนต์ต่าง ๆ จัดเตรียมสินค้าแบบพร้อมสรรพให้ลูกค้าจากโรงงาน เนื่องจากปัจจุบัน ธุรกิจนี้มีการแข่งขันสูงตามที่กล่าวมาข้างต้น  ทางเราจึงมีการขยายช่องทางการจัดจำหน่ายเพื่อที่จะให้ลูกค้ามีช่องทางในการเลือกซื้อและมีความสะดวกในการติดต่อซื้อขายกับทางร้านมากขึ้น      โดยเปิดให้บริการทางอินเตอร์เน็ตเพื่อให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายมากยิ่งขึ้น  และเป็นช่องทางในการค้นหาข้อมูลสำหรับลูกค้าที่ต้องการเช็ครายละเอียดต่างๆ รวมถึงราคาของอุปกรณ์เพื่อเป็นข้อมูลในการตัดสินใจ อีกทั้งยังสามารถสั่งซื้อสินค้าผ่านทางอินเตอร์เน็ตได้

กิจการจะใช้กลยุทธ์การมีสินค้า และบริการที่หลากหลายเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่แตกต่างกันไป โดยมุ่งเน้นการเลือกสินค้าตรายี่ห้อที่มีชื่อเสียง และคุณภาพดี ซึ่งสินค้าเราได้ต่อ ซื้อสินค้าจากโรงงานที่ผลิตสินค้าโดยตรงและจากร้านที่ทำอุปกรณ์ประดับยนต์นั้นเฉพาะชิ้นส่วนที่ต้องสั่งทำขึ้นเฉพาะรุ่นนั้นๆ นอกเหนือจากการที่กิจการมีสินค้าหลากหลายยี่ห้อ และรุ่นเพื่อให้บริการแล้ว กิจการจะให้บริการอย่างเป็นมืออาชีพกับลูกค้าทุกๆ รายที่เข้ามาใช้บริการ ทั้งที่หน้าร้าน รวมถึงมีการเปิดให้บริการผ่านทางอินเตอร์เน็ต สำหรับลูกค้าที่ไม่สะดวกจะเดินทางมาที่ร้าน กิจการจะเลือกนำเสนอชุดอุปกรณ์ตกแต่ง ประดับยนต์ ที่มีความเหมาะสมกับรถยนต์รุ่นต่าง ๆ ที่โชว์รูมนำมาจำหน่ายให้กับลูกค้า ซึ่งสำหรับตลาดโชว์รูม ชุดอุปกรณ์ตกแต่งเป็นกลุ่มสินค้าหลักที่ทำรายได้ให้กับกิจการโดยการประสานงานกับลูกค้าโชว์รูมอย่างต่อเนื่อง เพื่อจะได้จัดเตรียมสินค้าได้เพียงพอต่อความต้องการ และลดภาระในการเก็บรักษาสินค้าคงคลัง ซึ่งเสี่ยงต่อการตกรุ่นได้อย่างรวดเร็วกิจการเลือกใช้กลยุทธ์ราคาสูงสำหรับสินค้าที่กิจการเป็นตัวแทนจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียว เนื่องจากลูกค้าจะไม่สามารถหาสินค้าในกลุ่มดังกล่าวจากร้านอื่น ๆ ได้ อีกทั้งยังช่วยในการสร้างภาพลักษณ์ให้กับกิจการรวมถึงใช้กลยุทธ์ราคาปานกลางสำหรับสินค้าทั่วๆ

สภาพเศรษฐกิจของธุรกิจบริการด้านรถยนต์

สภาพเศรษฐกิจของธุรกิจบริการด้านรถยนต์

สภาพเศรษฐกิจปัจจุบัน ซึ่งมีแนวโน้มชะลอตัว ประกอบกับสถานการณ์การเมืองในประเทศ ทำให้ผู้ประกอบการไทยส่วนใหญ่กังวลไม่มั่นใจในการประกอบธุรกิจ ซึ่งภาวะดังกล่าวจะทำให้ผู้ประกอบการคิดมากในการลงทุน จนนำไปสู่การไม่ลงทุนเลย ซึ่งอาจกระทบต่อเศรษฐกิจรวมของประเทศหยุดการเติบโต เหมือนเช่นปี 2540 ดังนั้น จึงขอแนะว่า ในสถานการณ์เช่นนี้ ยังพอจะมีโอกาสประสบความสำเร็จในธุรกิจได้ โดยขอแบ่งการลงทุนเป็น 3 กลุ่ม คือ ขนาดเล็ก ลงทุนระดับหลักแสนบาท ขนาดกลาง ลงทุนเกือบล้านถึง 2 ล้านกว่าบาท และขนาดใหญ่ ลงทุนตั้งแต่ 3 ล้านบาทขึ้นไปสำหรับขนาดใหญ่ ส่วนตัวคิดว่า ควรจะชะลอการลงทุนไว้ก่อน เพราะการลงทุนสูงย่อมต้องการเวลาในการคืนทุนนาน ไม่เหมาะกับสถานการณ์เวลานี้ ซึ่งมีปัจจัยเสี่ยงมาก ดังนั้น ควรจะรอให้เศรษฐกิจกลับมาคึกคักกว่านี้ แล้วจึงค่อยตัดสินใจลงทุน ส่วนขนาดกลางนั้น พอจะมีโอกาส แต่ผู้ประกอบการต้องเลือกลงทุนในธุรกิจที่มีความพร้อม หรือมีความเสี่ยงต่ำ อาทิ หากจะซื้อแฟรนไชส์ ควรจะเลือกแบรนด์ที่เป็นเจ้าตลาด เป็นต้น

ขณะที่การลงทุนขนาดเล็ก เชื่อว่า จะเป็นโอกาสสำหรับผู้ประกอบการรายใหม่ หรือรายเล็กๆ มีช่องพลิกวิกฤตเป็นโอกาสได้ เหมือนกับช่วงวิกฤตปี 40 ที่แม้สภาพเศรษฐกิจทั่วไปจะแย่มาก แต่มีผู้ประกอบการจำนวนไม่น้อย สามารถประสบความสำเร็จขึ้นมาได้ โดยเลือกทำธุรกิจที่เน้นไอเดียสร้างสรรค์ มีจุดเด่น หรือมีความหลากหลายในตัวเอง ซึ่งธุรกิจประเภทนี้ ไม่ต้องการเงินลงทุนสูง อีกทั้ง สามารถปรับตัว และหาทางรอดไปตามสถานการณ์ผันผวนได้ดีธุรกิจที่จะเชื่อว่า ยังสามารถไปได้ดีในยุคเศรษฐกิจฝืด คือ ธุรกิจภาคบริการ ซึ่งสามารถพลิกแพลงได้สูง และคนมีความจำเป็นต้องใช้ ยกตัวอย่างเช่น ธุรกิจบริการเกี่ยวกับรถยนต์ ซึ่งปัจจุบันในประเทศไทยมีอัตราการใช้รถยนต์ประมาณ 1 ใน 3 ของจำนวนประชากร หรือมีรถยนต์ประมาณ 25 ล้านคัน ซึ่งถือเป็นตลาดที่ใหญ่มาก แต่ธุรกิจบริการรถยนต์ส่วนใหญ่ยังกระจุกตัวแค่ศูนย์บริการ ดังนั้น จึงมีช่องว่างอีกมากมายให้นำความรู้ มาเจาะช่องสร้างธุรกิจบริการเกี่ยวกับรถยนต์ นอกจากนี้ ธุรกิจที่น่าสนใจอื่นๆ คิดว่า เกี่ยวกับอาหาร และเครื่องดื่ม เพราะเป็น 1 ในปัจจัย 4 แต่ทั้งนี้ ต้องพลิกแพลงรูปแบบธุรกิจให้เกิดจุดเด่นเฉพาะตัว ไม่ว่าจะเมนูอาหาร สูตรอาหาร หรือการตกแต่งร้าน เป็นต้น รวมถึง เลือกลงทุนในระดับเล็ก และกลาง สามารถคืนทุนได้รวดเร็ว