พระพุทธเจ้าและหลักธรรมคำสอนที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว

พระพุทธเจ้า

 

พระพุทธรูปแกะสลักสองแบบที่แตกต่างกัน บางองค์สลักบนหน้าผาหินบนเนินเขา ในขณะที่บางองค์แกะสลักจากหินที่ตั้งอยู่ด้านนอก มีพระพุทธรูปหินหกกลุ่มในพื้นที่ซึ่งมีการแกะสลักหินมากกว่า 60 องค์ พระพุทธเจ้าไม่ไกลจากเขตมาเอดะที่อยู่ติดกันมีพระพุทธรูปหินเจ็ดองค์ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวรูปปั้นเหล่านี้ได้รับการแกะสลักจากหินเนื้ออ่อนซึ่งโชคไม่ดีที่ผุกร่อนได้ง่าย พวกเขาได้รับความเสียหายอย่างรุนแรงพระพุทธเจ้าด้วยรายละเอียดลวดลายที่เป็นลวดลาย

ของงานหินที่ละเอียดมากหายไปตามกาลเวลาพระพุทธเจ้างานบูรณะดำเนินการตั้งแต่ปีพ.ศ. 2523 ถึง พ.ศ. 2537 และต่อมามีพระพุทธรูปที่สวยงามและมีเอกลักษณ์ 59 องค์ได้รับตำแหน่งที่เป็นสมบัติของชาติในปี 2538 ซึ่งเป็นพระพุทธรูปหินองค์แรกที่ได้รับสถานะนี้ในญี่ปุ่นต่างจากพระพุทธรูปหินส่วนใหญ่ พระพุทธเจ้าสิ่งเหล่านี้คิดว่าได้รับการแกะสลักโดยช่างแกะสลักไม้ที่เก่งที่สุดในยุคนั้น จึงมีรายละเอียดมากมายที่แพร่หลายในหลายรูปปั้นนอกจากนี้

รูปปั้นหินถูกจัดกลุ่มแทนที่จะวางไว้ในซอกที่แยกจากกันและบอกเล่า

หัวหินของรูปปั้นไดนิจิ เนียวไรอันเป็นสัญลักษณ์ยังถูกแยกออกจากร่างของพระพุทธเจ้าและนอนอยู่บนพื้นเป็นเวลาหลายปีซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของเมืองอูซูกิในระหว่างการบูรณะ พระพุทธเจ้าได้มีการตัดสินใจใส่ศีรษะกลับเข้าไปในร่างกายอีกครั้ง ดังนั้นศีรษะหินของรูปปั้น Dai-nichi Nyorai จึงประดับร่างกายอีกครั้งพระพุทธรูปหินจีนพระพุทธเจ้า ชุดยาวในโถงพระพุทธรูป 1,000 องค์ของวัดหลิงเอี้ยน ในเมืองฉางชิง มณฑลซานตง รูปปั้นดินเผาสี 40 องค์ของศิลปินชาวพุทธมีขนาดเท่าของจริง

โดยมีการแสดงออกที่หลากหลายตามอายุ พระพุทธเจ้าประสบการณ์ และอารมณ์ที่แตกต่างกันมณฑลเสฉวน มีรูปปั้นหินหลายพันชิ้นที่แกะสลักไว้ในราชวงศ์ซ่งใต้ รูปปั้นหินถูกจัดกลุ่มแทนที่จะวางไว้ในซอกที่แยกจากกันและบอกเล่าเรื่องราวชีวิตและการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้างานแกะสลักหินในสุสานของจักรพรรดิหวาง เจี้ยน พระพุทธเจ้าแห่งราชวงศ์ซู่ในอดีต ถือเป็นรูปปั้นหินที่ดีที่สุดในประเภทนี้ พระพุทธเจ้าในหลุมศพหลัก มีแท่นหินโลงศพพร้อมรูปปั้นของนักแสดงดนตรีที่แกะสลักอยู่ในหินทั้งสี่ด้าน ประติมากรรมหินเหล่านี้มีความเหมือนจริงมาก และเป็นสื่ออ้างอิงที่สำคัญ

วัดนี้สร้างขึ้นจากหินแข็งในช่วงศตวรรษที่ 6 โดยนักบุญกวางยู

สำหรับการศึกษาศิลปะดนตรีจีนโบราณในห้องหินด้านหลังมีรูปปั้นจักรพรรดิหวางเจียนนั่งสูงเกือบเมตร พระพุทธเจ้าสิ่งประดิษฐ์ชิ้นนี้ประเมินค่าไม่ได้เนื่องจากเป็นรูปปั้นหินเพียงชิ้นเดียวของจักรพรรดิจีนที่สร้างขึ้นในสมัยของเขาซึ่งเคยถูกค้นพบพระพุทธรูปหินเกาหลีถ้ำวัดแห่งเดียวในเกาหลีใต้ตั้งอยู่ที่เชิงเขาฮัมวอล ประวัติ พระพุทธเจ้า

วัดนี้สร้างขึ้นจากหินแข็งในช่วงศตวรรษที่ 6 โดยนักบุญกวางยูและพระสงฆ์ของเขาพระพุทธเจ้า และได้รับการออกแบบตามรูปแบบสถาปัตยกรรมอินเดียที่ด้านบนของวัดมีรูปปั้นหินของพระพุทธเจ้ามายาตถาคตและโดยรอบรูปปั้นหินนี้มีถ้ำหินสิบสองถ้ำซึ่งใช้เป็นสถานสวดมนต์ เขตรักษาพันธุ์ถ้ำหินเจ็ดแห่งจากสิบสองแห่งยังคงยืนอยู่ในปัจจุบัน