ธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่และสิ่งอำนวยความสะดวกเชิงกลยุทธ์

ร้านค้าปลีกใช้ซอฟต์แวร์ Point of Sale ในปัจจุบันมากกว่าบทบาทเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมา แม้ว่าจะยังใช้แทนเครื่องบันทึกเงินสด แต่ซอฟต์แวร์ Good Point of sale ธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ให้บริการอย่างลึกซึ้งและมีประโยชน์มากกว่าในธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ความท้าทายสำหรับธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่คือการขับเคลื่อนการใช้ซอฟต์แวร์ธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ให้มากกว่าการเปลี่ยนเครื่องบันทึกเงินสด ต้องมีความมุ่งมั่นทางธุรกิจทั้งหมดเพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดจากการลงทุนด้านเทคโนโลยีจากเจ้าของไปจนถึงพื้นที่ร้านค้าปลีก

ธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่

เริ่มต้นด้วยการจัดทำเอกสารกลยุทธ์ธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ที่ชัดเจนสำหรับการสนับสนุนและการใช้เทคโนโลยีอย่างแข็งขันในแต่ละบทบาทภายในธุรกิจ หากพนักงานพึ่งพาเทคโนโลยีในการทำงาน ความเคารพของพวกเขาก็จะยิ่งเพิ่มมากขึ้นการศึกษาทั่วทั้งธุรกิจก็มีความสำคัญเช่นกันในการใช้เทคโนโลยี ณ จุดขายที่ประสบความสำเร็จ ธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่แสดงให้เห็นว่าการใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสมช่วยได้อย่างไร และธุรกิจ และตำแหน่งของทุกคนที่พึ่งพาธุรกิจเพื่อหารายได้

ซัพพลายเออร์เชิงกลยุทธ์สามารถทำหน้าที่เป็นพันธมิตรทางธุรกิจที่มีคุณค่า

สิ่งนี้จะกระตุ้นความรู้สึกเป็นเจ้าของเหนือความสมบูรณ์ของการใช้ระบบต่อไปนี้คือวิธีการบางส่วนที่ระบบการขายหน้าร้านช่วยให้ธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่สามารถแข่งขันและเติบโตได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่นอกเหนือจากเครื่องบันทึกเงินสดแบบเดิมความสัมพันธ์กับซัพพลายเออร์ธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ที่แข็งแกร่งและมีคุณค่ามากขึ้น ซัพพลายเออร์เชิงกลยุทธ์สามารถทำหน้าที่เป็นพันธมิตรทางธุรกิจที่มีคุณค่ามากขึ้นด้วยการให้ข้อมูลการขายแบบสดหรือเมื่อสิ้นสุดวัน ความสัมพันธ์ดังกล่าวอาจส่งผลให้สต็อคพื้นในร้านค้าปลีกน้อยลงและทำให้การหมุนเวียนสต็อคมีประสิทธิภาพมากขึ้น

สิ่งนี้ช่วยเพิ่มผลตอบแทนจากการลงทุนสำหรับผู้ค้าปลีก ธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่นอกจากนี้ยังจัดให้มีห่วงโซ่อุปทานที่แน่นอนมากขึ้นสำหรับซัพพลายเออร์ ชนะอย่างแท้จริงขยายช่วงผลิตภัณฑ์ ธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ระบบจุดขายอัจฉริยะสามารถขายผลิตภัณฑ์ เสมือน หรือบัตรกำนัล ผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีอยู่ในร้านค้าปลีกแต่ขายผ่านซอฟต์แวร์ POS ตัวอย่าง ได้แก่ การเติมเงินโทรศัพท์มือถือ บัตรโทรศัพท์ บัตรกำนัล บัตรชมภาพยนตร์ สิ่งเหล่านี้สามารถขายได้โดยไม่ต้องมีร้านค้าที่มีสต็อก

ผลตอบแทนจากพื้นที่บนพื้น ผลตอบแทนจากพื้นที่ชั้นวาง

แต่ยังคงได้รับค่าคอมมิชชั่นจากการขายแต่ละครั้งลิงค์อีคอมเมิร์ซ ร้านค้าปลีกที่ดำเนินการไซต์อีคอมเมิร์ซสามารถใช้ระบบการขายหน้าร้านเพื่อช่วยในการจัดการสินค้าคงคลังกลุ่มเดียว ธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่และด้วยเหตุนี้จึงไม่ต้องพึ่งพาข้อมูลสองชุดการวิเคราะห์ KPI ที่สำคัญ ซอฟต์แวร์ Good Point of Sale ธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่จะรายงานสำหรับธุรกิจเกี่ยวกับการเปิดสต็อก

ผลตอบแทนจากการลงทุน ผลตอบแทนจากพื้นที่บนพื้น ผลตอบแทนจากพื้นที่ชั้นวาง ประสิทธิภาพของตะกร้าสินค้า และการแปลงลูกค้า KPI เหล่านี้ไปไกลกว่าการรายงานจากเครื่องบันทึกเงินสดแบบเดิมและระบบขายหน้าร้านแบบเก่าบางระบบสิ่งเหล่านี้คือสิ่งอำนวยความสะดวกเชิงกลยุทธ์สี่อย่างที่มีอยู่ในซอฟต์แวร์ ธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่สำหรับผู้ค้าปลีกในปัจจุบัน แม้ว่าระบบจำนวนมากมีสิ่งอำนวยความสะดวก แต่มีร้านค้าปลีกเพียงไม่กี่ร้านที่เห็นประโยชน์