บัตรพนักงานเพื่อการใช้งานคุณลักษณะที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจ

การใช้บัญชีส่วนตัวสำหรับค่าใช้จ่ายทางธุรกิจของคุณไม่สมเหตุสมผลทางธุรกิจ บัตรพนักงานที่ออกแบบมาเพื่อการใช้งานทางธุรกิจมีคุณลักษณะที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจที่พวกเขาให้บริการ การมีบัตรแยกต่างหากทำให้ชีวิตนักบัญชีง่ายขึ้นหนึ่งในคุณสมบัติเด่นของบัตรเครดิตธุรกิจคือบัตรพนักงานบัตรเหล่านี้เป็นบัตรที่เรียกเก็บเงินจากบัญชีธุรกิจแต่ออกในชื่อพนักงาน ซึ่งช่วยให้พนักงานแต่ละคนสามารถชำระค่าน้ำมัน เครื่องใช้สำนักงาน

ห้องพักในโรงแรม และตั๋วเครื่องบินโดยไม่ต้องใช้บัตรส่วนบุคคลและยื่นรายงานค่าใช้จ่ายรับทำบัตรพนักงานส่วนใหญ่ให้บัตรพนักงานเหล่านี้ฟรี บางครั้งมีวงเงินจำกัดบัตรเครดิตธุรกิจมักให้ระยะเวลาผ่อนผันโดยปกติยี่สิบถึงยี่สิบห้าวัน นี่คือกรอบเวลาปลอดดอกเบี้ย สิ่งนี้ทำให้ธุรกิจส่วนใหญ่มีช่องว่างระหว่างรอบัญชีลูกหนี้บัตรพนักงานเพื่อให้ทันกับบัญชีเจ้าหนี้นามบัตรอนุญาตให้นายจ้างโอนยอดคงเหลือจากเงินกู้อื่น ๆ มาที่บัตรได้

คลิปหนีบกระดาษสิ่งสำคัญที่ควรพิจารณาเมื่อซื้อบัตรเครดิตธุรกิจ

เนื่องจากบัตรส่วนใหญ่มีอัตราดอกเบี้ยร้อยละศูนย์ในช่วงแนะนำ นายจ้างจึงสามารถจ่ายเงินกู้บางส่วนได้โดยไม่มีดอกเบี้ยหากธุรกิจเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมบัตรพนักงานที่ต้องใช้การเดินทางเป็นจำนวนมาก พวกเขาจะสามารถรับเงินจากสิ่งจูงใจด้านการเดินทางที่ยอดเยี่ยมจากบัตรเครดิตได้ คุณลักษณะนี้จะเพิ่มขึ้นหากคุณต้องบินพนักงานจากด้านหนึ่งของประเทศไปยังอีกด้านหนึ่งเช่นเดียวกับคู่หูส่วนบุคคล บัตรเครดิตธุรกิจมักจะให้รางวัลเงินคืนสำหรับดอลลาร์ที่ใช้จ่ายแต่ละคน ข้อแตกต่างคือนามบัตรให้โบนัสเงินสดในสิ่งที่สำนักงานใช้ เช่น กระดาษ ที่เย็บกระดาษ

และคลิปหนีบกระดาษสิ่งสำคัญที่ควรพิจารณาเมื่อซื้อบัตรพนักงานธุรกิจมองหาอัตราร้อยละต่อปีที่ต่ำที่สุด เป็นไปได้ที่จะค้นหาบัตรที่มีอัตราดอกเบี้ยต่ำถึงแปดเปอร์เซ็นต์ ในทางกลับกัน บัตรพนักงานบางคนมีอัตราดอกเบี้ยสูงถึงร้อยละสิบเก้าให้ความสนใจกับค่าธรรมเนียมรายปีอย่างระมัดระวัง บัตรพนักงานส่วนใหญ่จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมรายปีในเดือนแรก แต่หลังจากช่วงแนะนำบัตรแล้ว บัตรบางใบจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมสูงถึงหนึ่งร้อยห้าสิบเหรียญ